FCRA Roundtable One day Workshop

  FCRA ROUNDTABLE                                                                               Interactive discussion on FCRA Regulation and Funding Scope   Ernakulam              Hyderabad                   Mumbai In the year 2015, the statistics shows that the Ministry of Home Affairs cancelled licenses of 8,975 non-profit organizations … Read more

Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth

Tag:Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth,CTTC,Bhubaneswar,Training Programmes,Meghalaya,Mizoram,Central Tool Room and Training Centre Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth CTTC (Central Tool Room and Training Centre invites applications from Meghalaya and Mizoram Youth for Free Training Programmes.  Last date to apply 30 Oct 2017. Click the link below for details. meghalaya advt

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेह  *सेवांकुर-२०१७ *  *२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल, एम.आय.डी.सी,  अहमदनगर (११-१२-१३ ऑगस्ट)* आपल्यापैकी अनेकांना आयुष्यात काहीतरी वेगळे करण्याची ईच्छा असते. स्वत:साठी  जगतांना इतरांसाठी/समाजासाठीही थोडं जगावं, आपले आयुष्य सेवेच्या  परीसस्पर्शाने आशयसंपन्न करावे, असंही वाटते. परंतु अनेकदा दिशाच सापडत नाही.   योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. अशा प्रश्नाची उत्तरं मिळण्यासाठी १०  वर्षांपूर्वी … Read more