FCRA Roundtable One day Workshop

  FCRA ROUNDTABLE                                                                               Interactive discussion on FCRA Regulation and Funding Scope   Ernakulam              Hyderabad                   Mumbai In Continue reading FCRA Roundtable One day Workshop

Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth

Tag:Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth,CTTC,Bhubaneswar,Training Programmes,Meghalaya,Mizoram,Central Tool Room and Training Centre Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth CTTC (Central Tool Room and Training Centre invites applications from Meghalaya and Mizoram Youth for Free Training Programmes.  Continue reading Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेह  *सेवांकुर-२०१७ *  *२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल, एम.आय.डी.सी,  अहमदनगर (११-१२-१३ ऑगस्ट)* आपल्यापैकी अनेकांना आयुष्यात काहीतरी वेगळे करण्याची ईच्छा असते. स्वत:साठी  जगतांना इतरांसाठी/समाजासाठीही थोडं जगावं, आपले आयुष्य सेवेच्या  परीसस्पर्शाने आशयसंपन्न करावे, असंही वाटते. परंतु Continue reading २१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल